Masz pytanie?
Losowy produkt
Wybierz walutę:

Projekt współfinansowany

jesteś na stronie: jarbetal.pl > Projekt współfinansowany

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„WYCINARKA LASEROWA W TECHNOLOGII FIBER”

 

 

 

 

Pruszków, dnia 25 lipca 2014 r.  

 

 

Zamawiający:

 

  Jarbetal B. Szkiela, J. Szkiela, spółka jawna

 

 

 Tytuł Projektu:

 

 Wzrost konkurencyjności firmy JARBETAL

 

 

Przedmiot

zamówienia:

 

  Wycinarka laserowa w technologii „FIBER” o

  wymiarach 2000x4000mm moc źródła 3-4 KW

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny:

 

 

  Szybkość ocięcia materiałów:

  Stal czarna do 20-25mm.

  Stal nierdzewna.

  Aluminium.

  Możliwość cięcia innych materiałów jak miedź

  mosiądz i inne.

  Jakość cięcia.

  Szybkość wymiany stołów.

  Gwarancja.

  Koszt materiałów eksploatacyjnych.

  Cena.

 

 

 

 Miejsce składania ofert:

 

 

  Ofertę proszę przesłać w wersji papierowej na adres

  firmy: Ul. Groblowa 3, 05-804 Pruszków

 

 

Forma złożenia ofert:

 

  Pisemna lub elektroniczna

 

 

Termin złożenia ofert:

 

  15 sierpnia 2014

 

 

Osoba do kontaktu z oferentami właściciel - Jarosław Szkiela  

 

 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Jarbetal Sp. j.

Nazwa Beneficjenta: JARBETAL B.SZKIELA J.SZKIELA SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 411 837,02 zł
Udział Unii Europejskiej: 209 578,51 zł
Okres realizacji: 01.02.2013 – 31.01.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu ...Więcej<<

 

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategiifinansowania przedsięwzięć eksportowych ...Więcej<<

 

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu baz danych w związku z wyszukiwaniem partnerówna rynku europejskim ...Więcej<<

 

 

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania prezentacji multimedialnej oraz druku materiałów promocyjnych ...Więcej<<

 

 

                                                                                                               dla rozwoju Mazowsza

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii projektowania i produkcji
schodów, drzwi i mebli w firmie Jarbetal Sp. j.”


Nazwa Beneficjenta: JARBETAL B.Szkiela J.Szkiela Spółka Jawna

Wartość projektu: 1 840 474,29 zł

Wartość dofinansowania: 739 250,00 zł

 

Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii projektowania i produkcji
schodów, drzwi i mebli.


Zakres rzeczowy obejmował zakup oraz instalację następujących środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- centrum obróbcze CNC,
- agregat FLEX,
- odciąg pyłów i wiórów,
- prasa do klejenia schodów i drzwi,
- licencja na oprogramowanie do konstruowania, produkcji i sprzedaży mebli,
- licencja na oprogramowanie do projektowania schodów, drzwi i okien.

 

Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy JARBETAL. Cel ten
został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- wprowadzenie na rynek nowych produktów,
- wdrożenie oprogramowania do konstruowania, produkcji i sprzedaży mebli, schodów,
- znaczące udoskonalenie dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa,
- utworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

 

Dzięki realizacji projektu do oferty wprowadzono nowe produkty:
- schody wewnętrzne,
- drzwi wewnętrzne,
- modułowe meble dziecięce.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

                                                                                                               dla rozwoju Mazowsza

 

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy Jarbetal

Nazwa Beneficjenta: JARBETAL B. Szkiela J. Szkiela Spółka Jawna

Wartość projektu: 2 103 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 711 412,20

 

 

Przedmiotem projektu było wdrożenie technologii obróbki elementów metalowych.


Zakres rzeczowy obejmował zakup oraz instalację i uruchomienie maszyny do obróbki elementów metalowych.

 

Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy JARBETAL.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o 1 nową usługę,

 • wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów,

 • poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,

 • pozyskanie nowych rynków zagranicznych,

 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów i usług,

 • utworzenie 5 nowych miejsc pracy,

 • wdrożenie technologii innowacyjnych w skali świata.

 

Dzięki realizacji projektu do oferty wprowadzono nową usługę obróbki elementów metalowych.

 

Ponadto udoskonalono dotychczasowe produkty wykonane z elementów metalowych - stalowych i aluminiowych, m. in.:

 • barierki do schodów,

 • poręcze i balustrady do balkonów, tarasów itp.,

 • profile schodów,

 • konstrukcje dachów i stolarki aluminiowej.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 • icodotacjedfa.pdf, Zapytanie ofertowe dot. usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategiifinansowania przedsięwzięć eksportowych
 • icodotacjedfw4.pdf, Zapytanie ofertowe dot. usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu
 • icodotacjeelo.pdf, Zapytanie ofertowe dot. przygotowania prezentacji multimedialnej oraz druku materiałów promocyjnych
 • icodotacjesff.pdf, Zapytanie ofertowe dot. zakupu baz danych w związku z wyszukiwaniem partnerówna rynku europejskim
 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Subskrypcja

dasdasd
Facebook